TYM traktorok

Tekintse meg kínálatunkat a kimagasló minőségű TYM traktorokból!

AgrárgépShow AGROmashEXPO 2020

január 22-25. Talákozzunk a Hungexpon!

KERTÉSZETI PÁLYÁZAT

2015-05-18 11:50

Forráskimerülés miatt zárult a benyújtás a kertészeti gépbeszerzés jogcím kisértékű gépbeszerzései tekintetében

A nagy érdeklődés miatt a támogatási igény meghaladja a jogszabályban előirányzott keretösszeget, ezért az Irányító Hatóság a 20/2015.(V. 18.) számú Közlemény alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 26/2015 (V.6) MvM Rendelettel meghirdetett jogcím kisértékű gépbeszerzéseire vonatkozóan a mai napon 11 óra 00 perctől felfüggesztette a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét.

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
kertészeti gépek beszerzéséhez 2015. évben nyújtandó támogatás

  • Beadási határidő

A pályázati kérelem beadása 2015.05.18. 8.00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015.06.01. 18.00 óráig történhet elektronikus úton.

  • Rendelkezésre álló forrás

A rendelkezésre álló forrás 10 Milliárd forint.
A keretösszegnek legalább az 50 %-a kisértékű gépbeszerzésre fordítandó.

  • Támogatási intenzitás

A támogatás mértéke a jóváhagyott összes elszámolható kiadás 35 %-a.
Ha az ügyfél lakóhelye/székhelye hátrányos helyzetű településen van, illetve ha az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő (fiatal gazda pályázatot nyert), a támogatás mértéke 45 %.

  • Támogatás összege

Kisértékű gépbeszerzés esetén a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 35.000.000 Ft lehet.
Nagyértékű gépbeszerzés esetén a támogatási kérelemben elszámolni kívánt kiadások teljes összege legfeljebb 140.000.000 Ft lehet.

  • Vállalási kötelezettség

Az ügyfél üzemeltetési kötelezettségei:
* a támogatott gépet kertészeti tevékenysége keretében üzemeltetni,
* a kérelem beadását megelőző naptári év átlaglétszámát legalább szinten tartani,
* a legalább 4 EUME kertészeti üzemméretet fenntartani.
Induló vállalkozásnak nyilatkozatban kell vállalnia, hogy a 4 EUME üzemméretet legkésőbb 2015.10.05-ig eléri.
Az üzemeltetési kötelezettség a kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn.

Tekintettel a forrás szűkösségére, valamint arra, hogy a kérelmek a befogadás sorrendjében kerülnek elbírálásra a pályázatok, fontos a pályázati dokumentáció időben való előkészítése, és a kérelem mielőbbi, lehetőség szerint már az első lehetséges napon (2015.05.18.) történő beadása.